Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเติมความรู้สู่ครอบครัวผู้ประสบภาวะยากลำบาก จังหวัดสงขลา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา ชั้น 5 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้ประสบภาวะยากลำบากในพื้นที่จังหวัดสงขลา อปท. 9 พื้นที่ ได้แก่ ทม.นครสงขลา, ทต.นาทวีนอก, อบต.ควนรู, อบต.กำแพงเพชร, อบต.ควนลัง, อบต.บ่อดาน, อบต.คูขุด, อบต.ท่าข้าม และ อบต.รำแดง รวมจำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ในเรืองการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเสริมหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบากและจัดให้มีกระบวนการสำรวจสภาพปัญหาของครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

Date: 
Thursday, 14 March, 2019 - 16:45