Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  และนางรัชยา สนิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งนายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562 - 2564 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนภายในจังหวัดต่อไป

Date: 
Monday, 18 March, 2019 - 16:45