Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยทีม  ONE HOME สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข กิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ปี 2562 และเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีในการแสดงผลงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ผู้สูงอายุเข้าทำกิจกรรม ฝึกอบรม นันนทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปมาร่วมงานประมาณ 1,800 คน ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Date: 
Tuesday, 14 May, 2019 - 15:00