Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-14.00 น. นางสาวคอทรีหมะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาและได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 2 โครงการ คือ

1 โครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวก เสนอขอโดยสมาคมพัฒนาเด็กและสตรีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2 โครงการ คน = คน สร้างสังคมสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการออกมาไร้ที่พึ่ง

Date: 
Tuesday, 13 August, 2019 - 14:30